Disclaimer

Disclaimer

SeniorWeb Nijkerk houdt haar website zo actueel en compleet mogelijk. Ook is alle informatie op deze website zorgvuldig gecontroleerd en gebaseerd op betrouwbare bronnen. Ondanks deze zorg kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

SeniorWeb Nijkerk neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van haar website. SeniorWeb Nijkerk aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van de geboden informatie op deze website of als gevolg van het functioneren van deze website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Links naar derden
Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. SeniorWeb Nijkerk is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe pagina’s waarnaar wij verwijzen en is niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie.

Copyright
SeniorWeb Nijkerk, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SeniorWeb Nijkerk, inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.