Inschrijfdagen gemist?

Inschrijfdagen gemist?

In november hebben wij weer inschrijfdagen gehouden voor de cursussen die vanaf januari van start gaan.
Heeft u deze gemist, of was u niet in de gelegenheid om te komen? Geen probleem. Inschrijven kan altijd via deze website, of bijvoorbeeld tijdens het Digitaal Spreekuur, dat wekelijks op dinsdag van 13.30-15.00 uur wordt gehouden in de bibliotheek van Nijkerk.

Aanbetaling
Helaas zijn wij genoodzaakt om bij inschrijving een aanbetaling te vragen van € 10,00 per cursus*). Het aanbetaalde bedrag wordt in mindering gebracht op de kosten van de cursus. Pas na ontvangst van uw aanbetaling wordt uw aanmelding omgezet in definitieve inschrijving en kunnen wij met indeling van cursussen en cursisten beginnen.
De verschuldigde aanbetaling kunt u overmaken op bankrekening NL72 RABO 0377 8997 98 ten name van Stichting SeniorWeb Nijkerk, onder vermelding van de datum waarop en de naam van de cursus(sen) waarvoor u zich heeft ingeschreven.
*) Voorbeeld: u schrijft in voor twee modules van Windows voor beginners, dit betekent dat de aanbetaling € 20,00 bedraagt.